Darowizny

Darowizny

TKOPD nie prowadzi działalności gospodarczej, dlatego jedynym źródłem pozyskania środków na funkcjonowanie są Państwa darowizny. Takie wsparcie może uczynić każdy, a także firmy, przedsiębiorstwa.

W obu przypadkach darczyńcy mogą skorzystać z odliczeń podatkowych. Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy :

95 2340 0009 0170 2180 0000 0028.

Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Z góry dziękujemy licząc na Państwa życzliwość.

Zarząd Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Katowicach

www.000webhost.com