O nas

O nas

Dnia 15.01.1994 r. został powołany Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Katowicach, którego celem jest pomoc dzieciom i rodzicom. Komitet upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnianie ich naruszeń w życiu rodzinnym i społecznym, prowadzi działalność interwencyjną i profilaktyczną oraz mediacyjną. Przez członków Komitetu- wolontariuszy, udzielana jest pomoc prawna, psychologiczna i socjologiczna (pomoc udzielana jest nieodpłatnie). Współpracujemy z: sądami, prokuraturą, szkołami i organizacjami samorządowymi. Zgłaszać się do nas można osobiście, telefonicznie, mailowo lub listownie.

www.000webhost.com