Pomoc

Pomoc

Pomoc

Udzielamy pomocy osobom zgłaszającym się przez:

Informacja prawna – oznacza przekazanie klientowi informacji o powszechnie obowiązującym w Polsce prawie lub praktyce jego stosowania, w szczególności poprzez: podanie i omówienie odpowiednich przepisów, przekazanie wzorów pism prawnych, wręczenie ulotki lub broszury informacyjnej.

Porada obywatelska – polega na wyszukiwaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu, przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań i ich konsekwencji, wsparciu klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz w razie potrzeby sporządzeniu wspólnie z klientem planu działania. Naszą naczelną zasadą jest udzielenie rodzinie, dziecku wsparcia i pomocy ale w przypadku ujawnienia sytuacji drastycznych, przemocy, wykorzystywania seksualnego, rażącego naruszania prawa, zagrożenia dla życia i zdrowia dziecka stosownie do art. 572 kpc mamy obowiązek powiadomić Sąd Rodzinny.

PAMIĘTAJ:

Na pracownikach instytucji publicznych i niepublicznych pracujących z dziećmi spoczywa szczególny obowiązek reagowania na wszelkie wypadki zagrożenia dziecka bądź zagrożenia innych ze strony dzieci.

www.000webhost.com