Prawa dziecka

Prawa dziecka

PRAWA DZIECKA

 

Na katalog praw przyznanych dziecku składają się prawa cywilne, socjalne, kulturalne i polityczne (dla starszych dzieci). Nie przyznano dzieciom praw ekonomicznych pozostawiając je pod prawną opieką dorosłych.

 

Prawa dziecka:

• prawo do życia i rozwoju,

• prawo do posiadania stanu cywilnego,

• prawo do uzyskania obywatelstwa,

• prawo dziecka do rodziny – prawo poznania swego genetycznego pochodzenia, do wychowania przez rodziców naturalnych,

• prawo do wolności religii lub przekonań,

• prawo do swobodnego wyrażania poglądów i poszanowania ich przez dorosłych,

• wolność od przemocy fizycznej lub psychiatrycznej, wyzysku, nadużyć seksualnych wobec okrucieństwa,

• wolność od bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych (do lat 15),

• zakaz wykonywania kary śmierci lub stosowania kary dożywocia więziennego wobec dziecka .

 

Prawa socjalne:

• prawo do zabezpieczenia socjalnego,

• prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,

• prawo do odpowiedniego standardu życia.

www.000webhost.com